Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés

A jótállási jegy és azon található kérdőív kitöltéséhez bizonyos személyes és egészségügyi adatok (a továbbiakban együtt: adatok) megadása szükséges. Az MDM Diabétesz Kft. (székhely: 1119 Budapest, Mérnök u. 12.), továbbiakban MDM Diabétesz Kft. kijelenti, hogy ezen adatok kezelése és feldolgozása során maradéktalanul betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit.

Erre tekintettel az MDM Diabétesz Kft. az Ön adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, amelyhez Ön – a jelen tájékoztató ismeretében – kifejezetten hozzájárult. MDM Diabétesz Kft. kijelenti, hogy az adatokat szigorúan bizalmasan, legnagyobb körültekintéssel kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy az MDM Diabétesz Kft. adatvédelmi tájékoztatója megtekinthető az MDM Diabétesz Kft. honlapján (http://mdm.hu/adatkezelesi-tajekoztato/).

Adatok felhasználása

Az önkéntesen megadott adatokat az MDM Diabétesz Kft. az alábbi célokra jogosult felhasználni:
– hogy az MDM Diabétesz Kft. kapcsolatba tudjon lépni az érintett személlyel a időpont egyeztetése céljából, elektronikus vagy egyéb úton kiadványokkal vagy egyéb interaktív ajánlatokkal kapcsolatban;
– hogy az MDM Diabétesz Kft. kapcsolatba tudjon lépni az érintett személlyel elektronikus vagy egyéb úton küldött a betegséggel és annak kezelésével összefüggő eseményekkel, kiadványokkal, ajánlatokkal kapcsolatban;
– statisztikai feldolgozás céljából.

Kapcsolatfelvétel

Ha az MDM Diabétesz Kft. adatvédelmi eljárásával kapcsolatban Önnek kérdése van, kérjük írjon az info@mdm.hu e-mail címre! Az adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy az érintett személy kérése esetén az MDM Diabétesz Kft. megsemmisíti. Ezen kívül az MDM Diabétesz Kft. bármikor kész arra, hogy az érintett személy kezelt adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

Ha Ön a továbbiakban nem kívánja igénybe venni az MDM Diabétesz Kft. szolgáltatásait, azt a fenti e-mail címen, illetve a 1119 Budapest, Mérnök utca 12-14. címre megküldött levelében tudja jelezni, és kérheti adatainak törlését is. Az erre irányuló kérelemnek az MDM Diabétesz Kft. a kézhezvételétől számított kettő munkanapon belül eleget tesz.

Ki fér hozzá a személyes adatokhoz

Az MDM Diabétesz Kft. kijelenti, hogy a tudomására jutott adatokat, az Ön kifejezett előzetes jóváhagyó hozzájárulása nélkül nem teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé. Az adatokhoz kizárólag az MDM Diabétesz Kft. alkalmazásában és megbízásában álló személyek, valamint a vényt beváltó gyógyászati segédeszközt kiadó gyógyászati segédeszköz bolti alkalmazott férhet hozzá.

Biztonság

Az MDM Diabétesz Kft. az érintett személy adatait védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.