Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés

A jótállási jegy és azon található kérdőív kitöltéséhez bizonyos személyes és egészségügyi adatok (a továbbiakban együtt: adatok) megadása szükséges. A Di-Care Zrt. (székhely: 2673 Csitár, Kórház u. 14.), továbbiakban Di-Care Zrt. kijelenti, hogy ezen adatok kezelése és feldolgozása során maradéktalanul betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit.

Erre tekintettel az Di-Care Zrt. az Ön adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, amelyhez Ön – a jelen tájékoztató ismeretében – kifejezetten hozzájárult. Di-Care Zrt. kijelenti, hogy az adatokat szigorúan bizalmasan, legnagyobb körültekintéssel kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy az Di-Care Zrt. adatvédelmi tájékoztatója megtekinthető és letölthető az Di-Care Zrt. honlapjáról (http://dicare.hu/).

Adatok felhasználása

Az önkéntesen megadott adatokat a Di-Care Zrt. az alábbi célokra jogosult felhasználni:
– hogy a Di-Care Zrt. kapcsolatba tudjon lépni az érintett személlyel a időpont egyeztetése céljából, elektronikus vagy egyéb úton kiadványokkal vagy egyéb interaktív ajánlatokkal kapcsolatban;
– hogy a Di-Care Zrt. kapcsolatba tudjon lépni az érintett személlyel elektronikus vagy egyéb úton küldött a betegséggel és annak kezelésével összefüggő eseményekkel, kiadványokkal, ajánlatokkal kapcsolatban;
– statisztikai feldolgozás céljából.

Kapcsolatfelvétel

Ha a Di-Care Zrt. adatvédelmi eljárásával kapcsolatban Önnek kérdése van, kérjük írjon az info@dicare.hu e-mail címre! Az adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy az érintett személy kérése esetén az Di-Care Zrt. megsemmisíti. Ezen kívül az Di-Care Zrt. bármikor kész arra, hogy az érintett személy kezelt adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

Ha Ön a továbbiakban nem kívánja igénybe venni az Di-Care Zrt. szolgáltatásait, azt a fenti e-mail címen, illetve a 1119 Budapest, Mérnök utca 12-14. címre megküldött levelében tudja jelezni, és kérheti adatainak törlését is. Az erre irányuló kérelemnek az Di-Care Zrt. a kézhezvételétől számított kettő munkanapon belül eleget tesz.

Ki fér hozzá a személyes adatokhoz

Az Di-Care Zrt. kijelenti, hogy a tudomására jutott adatokat, az Ön kifejezett előzetes jóváhagyó hozzájárulása nélkül nem teszi harmadik személy szamara hozzáférhetővé. Az adatokhoz kizárólag az Di-Care Zrt. alkalmazásában és megbízásában álló személyek, valamint a vényt beváltó és a gyógyszert/gyógyászati segédeszközt kiadó gyógyszertári/gyógyászati segédeszköz bolti alkalmazott férhet hozzá.

Biztonság

Di-Care Zrt. az érintett személy adatait védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Scroll to Top